Grön Omstarts Blogg

Grön Omstart kommer här att driva en blogg med aktuella gröna frågeställningar. Detta för att komplettera de diskussioner som finns i vår facebookgrupp. Här finns plats för de frågor som kräver mer utrymme. Ett perspektiv, en frågeställning, ett resonemang… Vi tar emot bidrag till bloggen, men ser gärna att texterna knyter an till att problematisera gröna utmaningar och utgår från en grön samhällsanalys. Texterna kan gärna skapa eftertanke, idéer eller debatt. Blogginläggen kommer att länkas in på Grön Omstarts forum för debatt. De kan även användas i marknadsföring för att sprida gröna tankar, främst då på Facebook och twitter.

Olof Enghag- Biologisk mångfald istället för exploatering - blog post image

Olof Enghag- Biologisk mångfald istället för exploatering

Grön Omstart - torsdag, februari 22, 2018
Posted ago
Biologisk mångfald istället för exploatering Det centerpartistiska rationaliseringstänkandet har präglats av jord- och skogsbruksföretagens behov av effektiva produktionsformer. Under 1900-talet bidrog detta perspektiv tillsammans med det socialdemokratiska folkhemsperspektivet till att våra landsbygder gick från att vara människors livsmiljöer (bygder) och miljöer för biologisk mångfald t .. Läs mer
Svetlana Gross - Ekonomin för det allmänna bästa - en ekonomisk modell med (och för) en framtid - blog post image

Svetlana Gross - Ekonomin för det allmänna bästa - en ekonomisk modell med (och för) en framtid

Grön Omstart - torsdag, februari 15, 2018
Posted ago
Ekonomin för det allmänna bästa - en ekonomisk modell med (och för) en framtid De senaste månaderna har det kommit en stadig ström med nya rapporter om den skeva inkomstfördelningen både i världen[1] (file:///C:/Users/Anders/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/2011/ECG%20Blogg%20fo%CC%88r%20Gro%CC%88n%20omstart%5b3042%5d.docx#_ft .. Läs mer
Olof Enghag - Nya linjer för gröna landsbygder - blog post image

Olof Enghag - Nya linjer för gröna landsbygder

Grön Omstart - torsdag, februari 08, 2018
Posted ago
Nya linjer för gröna landsbygder Hur kan vi bryta den ohållbara trenden mot en avfolkning och nedsläckning av våra landsbygder? Vilka gröna lösningar finns för att landsbygderna istället ska leva och utvecklas? Jag är övertygad om att vi som grön rörelse måste få med oss människorna i våra landsbygder. Om vi inte snart nog byter riktning i landsbygdspolitiken kommer missnöjet i land .. Läs mer
Sarah Daleke - Tänk om Zlatan gjorde reklam för elcyklar - blog post image

Sarah Daleke - Tänk om Zlatan gjorde reklam för elcyklar

Grön Omstart - torsdag, februari 01, 2018
Posted ago
Tänk om Zlatan gjorde reklam för elcyklar I årets första pod på www.takeactiontalks.com (http://www.takeactiontalks.com/) intervjuar jag Johanna Grant som är ordförande i den ideella föreningen Gröna Bilister. Huvudfokuset i intervjun är att vi behöver ändra våra ohållbara beteenden och normer i samhället, om vi ska lyckas nå klimatmålen och en hållbar framtid för våra barn. Men hur når vi ut med  .. Läs mer